Tugevusandmed

Poltide minimaalne katkemispiir kN
Nimimõõt Ø Ristlõige mm2 Tugevusklass
4.6 5.8 8.8 10.9 12.9
M3 5 0,03 2 0,01                
M4 8 0,78 3 0,51                
M5 14 0,2 5 0,68 7 0,38 8 0,52        
M6 20 0,1 8 0,04 10 0,4 12 0,1 20 0,9 24 0,5
M8 36 0,6 14 0,6 19 0 29 0,2 38 0,1 44 0,6
M10 58   23 0,2 30 0,2 46 0,4 60 0,3 70 0,8
M12 84 0,3 33 0,7 43 0,8 67 0,4 87 0,7 103  
M14 115   46 0 59 0,8 92 0 120   140  
M16 157   62 0,8 81 0,6 125   163   192  
M20 245   98 0 127   203   255   299  
M22 303   121   158   252   315   370  
M24 353   141   184   293   367   431  
M27 459   184   239   381   477   560  
M30 561   224   292   466   583   684  
M33 694   278   361   576   722   847  
M36 817   327   425   678   850   897  
Elastsus- või 0,2-piir kN
Nimimõõt Ø Ristlõige mm2 Elastsuspiir 0,2-piir
Tugevusklass
4.6 5.8 8.8 10.9 12.9
M3 5 0,03 1 0,21                
M4 8 0,78 2 0,11                
M5 14 0,2 3 0,41 5 0,68 9 0,09 12 0,8 15 0,3
M6 20 0,1 4 0,82 8 0,04 12 0,9 18 0,1 21 0,7
M8 36 0,6 8 0,78 14 0,6 23 0,4 32 0,9 39 0,5
M10 58   13 0,9 23 0,2 37 0,1 52 0,2 62 0,6
M12 84 0,3 20 0,2 33 0,7 54 0 75 0,9 91 0
M14 115   27 0,6 46 0 73 0,6 104   124  
M16 157   37 0,7 62 0,8 100   141   170  
M20 245   58 0,8 98 0 157   220   265  
M22 303   72 0,7 121   194   273   327  
M24 353   84 0,7 141   226   318   381  
M27 459   110   184   294   413   496  
M30 561   135   224   359   505   606  
M33 694   167   278   444   625   750  
M36 817   196   327   523   735   882  
Poltide ja mutrite pingutusmoment Nm
Keere Tugevusklass
4.6 5.8 8.8 10.9 12.9
M3 0 0,5                
M4 1 0,2                
M5 2 0,4 4 0,1 6 0,5        
M6 4 0,2 6 0,9 11          
M8 10   17   27          
M10 20   33   53   74   89  
M12 34   57   91   128   154  
M14 54   91   145   204   244  
M16 83   139   222   313   375  
M20 163   271   434   610   732  
M22 219   365   584   822   986  
M24 281   469   750   1050   1270  
M27 406   677   1080   1520   1830  
M30 555   925   1480   2080   2500  
M33 748   1250   1990   2800   3360  
M36 965   1610   2570   3620   4340  

1 kgm ~10 Nm
Arvud kehtivad dünamomeetrilist võtit kasutades. Kasutades mutrite pingutamiseks masinat on pingutusmoment umbes 0,93 x tabeli näidust väiksem.

Parandustegur sõltuvalt pinnakattest ja libedusest
Polt Mutter või keermesava Määre Tegur
Elektritsink Elektritsink Kuiv 0,89
Elektritsink Elektritsink Õline 0,74
Elektritsink Pinnakatteta Kuiv 0,89
Elektritsink Pinnakatteta Õline 0,93
Kuumtsink Pinnakatteta Kuiv 1,13
Kuumtsink Pinnakatteta Õline 0,89